Observationer på rack

Knapp för export till Excelfil av nedanstående sökresultat finns under tabellen.

Racknamn, Projekt och datum
Användarnamn
Rapport (Rack) Rapportör Datum Dagar Temp. Salthalt Djup Havstulpaner Musslor Fintrådiga alger Bladformiga alger Anemoner Hydroier Rörmaskar Snäckor Mossdjur Sjöpungar Enstaka art
Torekov rack 2 2012-05-13 Mikael Virtue 2012-05-13

43 days

5 st 25 %
Torekov rack_1 12-03-31 Mikael Virtue 2012-05-13

43 days

75 %
Torekov brygga 2 2012-04-08 mikael 2012-04-08

355 days

Torekov rack 2 11-09-23 mikael 2011-09-23

160 days

8 st 50 % 25 % 7 st 6 st 5 st
1 bjorn 2011-10-15

122 days

18.00 23.00 1.00 159 st 48 st 13 st
1 bjorn 2011-10-16

120 days

153 st

Sidor

XLS