Observationer på rack

Knapp för export till Excelfil av nedanstående sökresultat finns under tabellen.

Racknamn, Projekt och datum
Användarnamn
Rapport (Rack) Rapportör Datum Dagar Temp. Salthalt Djup Havstulpaner Musslor Fintrådiga alger Bladformiga alger Anemoner Hydroier Rörmaskar Snäckor Mossdjur Sjöpungar Enstaka art
Ulebergshamn siser 2012-11-08

240 days

25 % 15 st 10 st 3 st 3 st 1 st
Ramsvik siser 2012-11-08

240 days

25 % 50 % 5 st 1 st 20 st
Blacktjärn 2 IUS Fritidshemm... 2012-11-08

157 days

Blacktjärn 1 IUS Fritidshemm... 2012-11-08

157 days

Ribban 1 SEA-U 2012-09-06

93 days

25 % 75 %
Rack1a Teknik1_grupp1 2012-05-30

77 days

75 %
Rack 3a Teknik1_grupp3 2012-05-30

77 days

25 %
Rack 5a Teknik1_grupp5 2012-05-30

77 days

25 %
Rack 6a Teknik1_grupp6 2012-05-30

77 days

25 %
Rack 4a Teknik1_grupp4 2012-05-30

77 days

2b Teknik1_grupp2 2012-05-30

77 days

50 %
1C Teknik1_grupp1 2012-05-29

77 days

75 %
Rack nr 2C Teknik1_grupp2 2012-05-29

87 days

25 %
Rack nr 5c Teknik1_grupp5 2012-05-29

77 days

12 st25 % 75 %
Rack 3c Teknik1_grupp3 2012-05-29

77 days

50 %
Rack 4C Teknik1_grupp4 2012-05-29

77 days

25 %
Rack6c Teknik1_grupp6 2012-05-29

77 days

25 %
rack nr 5b Teknik1_grupp5 2012-05-16

70 days

50 %

Sidor

XLS