Observationer på rack

Knapp för export till Excelfil av nedanstående sökresultat finns under tabellen.

Racknamn, Projekt och datum
Användarnamn
Rapport (Rack) Rapportör Datum Dagar Temp. Salthalt Djup Havstulpaner Musslor Fintrådiga alger Bladformiga alger Anemoner Hydroier Rörmaskar Snäckor Mossdjur Sjöpungar Enstaka art
småbåtshamn Springet Kungshamn Marie 2013-10-23

30 days

2 st 3 st 50 %
Båstad 1-3 mikael 2013-09-25

144 days

Hink nr 4 Emma Schwarzmayr 2013-09-08

0 days

25 % 50 % 4 st 20 st 25 %
6 johannablom 2013-09-08

107 days

11 st 25 % 1 st 1 st 1 st 2 st
rack 1 Tjärnö mikael 2013-10-17

40 days

25 %
5 Emma Madeleine 2013-08-16

52 days

5 Emma Madeleine 2013-08-05

41 days

5 Emma Madeleine 2013-07-20

25 days

5 Emma Madeleine 2013-07-09

14 days

4 Emma Madeleine 2013-08-16

65 days

4 Emma Madeleine 2013-08-05

54 days

4 Emma Madeleine 2013-07-20

38 days

3 Emma Madeleine 2013-08-16

65 days

3 Emma Madeleine 2013-08-05

54 days

3 Emma Madeleine 2013-07-20

38 days

1 Emma Madeleine 2013-08-16

66 days

1 Emma Madeleine 2013-08-05

55 days

1 Emma Madeleine 2013-07-20

39 days

5 Emma Madeleine 2013-07-09

14 days

Sidor

XLS