Observationer på rack

Knapp för export till Excelfil av nedanstående sökresultat finns under tabellen.

Racknamn, Projekt och datum
Användarnamn
Rapport (Rack) Rapportör Datum Dagar Temp. Salthalt Djup Havstulpaner Musslor Fintrådiga alger Bladformiga alger Anemoner Hydroier Rörmaskar Snäckor Mossdjur Sjöpungar Enstaka art
Ulebergshamn - Skivpar 2 siser 2013-11-07

196 days

4 st
Ulebergshamn - Skivpar 1 siser 2013-11-07

196 days

2 st 25 % 3 st 1 st
Ramsvik - Skivpar 5 siser 2013-11-07

196 days

5 st 50 % 1 st 50 %
Ramsvik - Skivpar 4 siser 2013-11-07

196 days

50 % 1 st 25 % 3 st
Ramsvik - Skivpar 3 siser 2013-11-07

196 days

25 % 1 st 50 % 1 st 25 %
Ramsvik - Skivpar 2 siser 2013-11-07

196 days

50 % 50 % 1 st 25 %
Ramsvik - Skivpar 1 siser 2013-11-07

196 days

13 st25 % 50 % 6 st 25 %4 st
småbåtshamn Springet Kungshamn Marie 2013-10-23

30 days

1 st 25 % 3 st

Sidor

XLS