Sötvattensarter nu i VIRTUEDATA!

Sötvattensarter nu i VIRTUEDATA!

januari 29, 2018 - 15:36

Nu är bestämningsstöd och rapporteringsmöjligheten för sötvattensarter klar. 
30 av de vanligast förekommande artgrupperna på virtueskivor i sötvatten presenteras i text och bild.

Artbeskrivningarna har skrivits av universitetslektor Jan-Erik Svensson, Högskolan i Borås. De svartvita teckningarna är utförda av Calle Bergil, Melica miljökonsulter.
Färgteckningarna är utförda av Bente Vita Pedersen eller Jakob Sunesen (vuxna djur), återgivna från boken "Smådyr i sø og å", Gyldendal, 2005.
Ekonomiskt stöd från Sydvatten och Hasselbladstiftelsen har möjliggjort denna satsning.