Hur man skapar en rapport

Hur man skapar en rapport

Välj "Lägg till rapport".
Börja med att skriva in ett klargörande, kort namn på rapporten och gärna ett "id-nummer", så att man lätt kan skilja mellan olika rapporter.
Välj sedan Plats för virtueracket (välj från en lista eller skapa en ny plats)
och startdatum.
Observera att platsen för racket bör skapas samtidigt med att rapporten skapas. 

Senare kan du uppdatera rapporten med observationer av artgrupper/arter, eventuella bilder, kommentarer mm - och ett slutdatum - alltså när observationerna gjordes.
Komplettering av en rapport med artobservationer mm gör du genom att öppna den önskade rapporten. Du hittar alla dina rapporter under fliken Mina sidor.
Öppna fliken Observationer och klicka på +tecknet, så får du fram en "rullgardinsmeny" med Virtuedatas tio artgrupper. Du kan också välja alternativet enstaka art.

1 Virtueskiva har arean 111 kvadratcentimeter. Om dina skivor har en annan area, ange detta i kommentarfältet.

Elever kan, om de är registrerade, själva rapportera sina fynd.

Rapporten kan knytas till ett Projekt. Detta kan göras redan när rapporten skapas - eller senare.

Man kan också rapportera i ett pappersformulär och senare lägga in informationen i Virtuedata.