Hjälp med artbestämning

Hjälp med artbestämning

Behöver du hjälp med att identifiera organismerna på virtueskivorna?
Du hittar en bestämningshjälp under "Arter". 
Från och med hösten 2017 finns också numera stöd för identifiering av sötvattensorganismer.