Gör en Virtuelaboration på Sjöfartsmuseet Akvariet

Gör en Virtuelaboration på Sjöfartsmuseet Akvariet

Vill du och din klass komma till Sjöfartsmuseet Akvariet och bli inspirerade? Inom ramen för Virtue erbjuder vi klasser att boka en kostnadsfri Virtuelaboration på Akvariet.

Om klassen har egna virtueskivor med påväxt, kan ni ta med dem och få hjälp med bland annat artbestämning. I annat fall finns det många skivor på Akvariet som ni kan studera.

På Sjöfartsmuseet Akvariet finns bland annat elva stereoluppar som hjälp för eleverna att studera påväxten. Här finns också usb-mikroskop kopplade till videoprojektor och bestämningslitteratur.

Vem får delta?

För att kunna boka en virtuelaboration måste du vara anmäld till Virtue.

Bokning

Kontakta Sjöfartsmuseet Akvariet på bokningar.sjofartsmuseum@kultur.goteborg.se