Nytt år och nya möjligheter

Nytt år och nya möjligheter

Vi fick information om detta intressanta projekt under konferensen om Ocean Literacy i Malmö i december 2018.