Sötvattenskvalster (Hydracarina)

Sötvattenskvalster (Hydracarina)

Sötvattenskvalster (ca 2 mm)

Artgruppen kräver vanligen stereolupp för att kunna identifieras

Vattenkvalstren är en artrik grupp av spindeldjur med en unik livscykel. Under det första skedet i livet är de parasiter som suger kroppsvätska från värddjur, t.ex. större vattenlevande insekter. Senare byter de nisch och börjar livnära sig som predatorer på andra små organismer i vattnet samtidigt som de byter till ett frilevande liv. Vissa arter är livliga och aktiva simmare men många påträffas också i anslutning till ytor och sediment. Som könsmogna individer kan de ha anmärkningsvärt specialiserade parningsritualer och en del arter har uppseendeväckande färgteckningar med markanta inslag av röda eller gula färger.