Arter

Arter

Här presenteras vi de vanligast förekommande arterna (artgrupperna) i text och bild, för att du lättare ska kunna identifiera vilka växter och djur som växer på plattan.

Samma artbestämningshjälp finns också som länkar på sidan "Lägg till rapport", där du skriver in dina observationer. 

Att artbestämma de organismer som satt sig fast på era Virtueskivor kan ibland vara knepigt. För att underlätta identfikationen, har vi lagt upp kort information om de olika artgrupperna med exempel på några av de vanligast förekommande arterna, som du kommer att stöta på, samt en eller ett par bilder på dessa.

Hittat någon annan art?
Fyll i så fall i detta i fritextfältet som du hittar längst ner i rapportformuläret.
Du kan också bifoga bilder till din rapport.

Göteborgs universitetet har också skapat  Vattenkikaren. I Vattenkikaren kan du få mer hjälp med artbestämning och läsa om många fler djur och växter i havet, om havets ekosystem och mycket mer.