Arter

Arter

Artgrupperna är indelade i saltvattens- respektive sötvattensmiljöer.
Här presenteras de vanligast förekommande artgrupperna i text och bild, för att du lättare ska kunna identifiera vilka växter och djur som växer på skivorna.
Inom respektive grupp visas bilder på någon eller några av de vanligaste arterna.

Kortare artbestämningsstöd med bilder finns också på sidan "Lägg till rapport", där du skriver in dina observationer. 

Nytt om sötvattensorganismer hösten 2017
Under hösten 2017 lanserades bestämningsstöd för limniska artgrupper. Detta bestämningsstöd finns också som pdf, liksom ett rapportformulär för limniska artgrupper.

Har du hittat någon annan artgrupp eller en specifik art som du vill rapportera?
Fyll i så fall i detta i fritextfältet som du hittar längst ner i rapportformuläret.
Du kan också bifoga bilder till din rapport.
 

För marina arter har Göteborgs universitetet skapat  Vattenkikaren.
I Vattenkikaren kan du få mer hjälp med artbestämning och läsa om många fler djur och växter i havet, om havets ekosystem och mycket mer.