Statusmeddelande

Du måste logga in eller registrera dig för att kunna se detta webbformulär.

Beställa virtuerack

Beställning av byggsatser till virtuerack.
Dessa skickas kostnadsfritt till den angivna adressen nedan.
Om du beställer fler än 5 byggsatser, vill vi först ha en kort beskrivning via e-post hur du planerar att arbeta med Virtue i din klass och att platsen/platserna för de utplacerade virtueracken läggs in på Virtues karta.

Observera:

  • Alla rackbyggsatser levereras med graverade och återanvändbara skyltar.
  • VIRTUE erbjuder numera bara hållbara virtueskivor (3 mm tjocka, istället för de gamla CD-skivornas 1 mm).
    Skivorna är avsedda att återanvändas många gånger, efter rengöring.
    Alla delar, även rören, kan och skall återanvändas, med undantag för repet och buntbanden.

Rengöring och återanvändning
Denna korta instruktionsfilm
(2 minuter) visar hur du enkelt gör rent skivor och distansrör.
Mittrören kan vanligtvis återanvändas utan rengöring!

Läs om problemen med plast i havet (Forskning och Framsteg) 

Beställningsformulär